Какую молитву читают на годовщину смерти

Основы: Какую молитву читают на годовщину смерти - информация из открытых источников и священных текстов.

Молитва детей об усопших родителях

Молитва об усопшем отце

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Твоего́ роди́теля моего́ (и́мя), но отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва об усопшей матери

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъята бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую незабвенную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпусти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усопшей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́й Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившей мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими мя́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшедшие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъяты бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Читайте так же:  Молитва к Матроне Святой от болезни

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившим мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях иная *

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, приими́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помяни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помяни́, Го́споди, вскормле́ние, помяни́, Го́споди, сле́зы, помяни́, Го́споди, воздыха́ние, помяни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не сведи́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имярек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Молитва об усопшем родственнике, читаемые дома до 40 дней

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 49 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Ушедший из жизни родной или близкий человек повергает всех в скорбь, тоску и уныние. Слезы людей могут облегчить только их боль, никак не влияя на душу усопшего. На душу усопшего вряд ли повлияет солидный памятник, пышные и красивые поминки, а также престижное место на кладбище. Потому что все это материальное. Оно никак не влияет на духовный божий мир. Умершему помогает поминальная молитва за упокой души усопшего.

В таком молитвословии живые принимают святое участие в спасении души умершего. Люди обращаются с молитвой «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего» и продвигают Бога на милость души умершего. Такая милость дается только по прошению живых. Молитва за усопших родственников также доставляет спасение и живым.

Все дело в том, что при молитвословии об умерших люди настраивают также свою душу на небесный лад. Это все отвлекает от суетливого и временного живого мира и наполняет память людей о смерти и отклоняет их души от зла. Также такое молитвословие помогает живым надежду на неземное будущее, и воздерживаться от произвольных грехов.

Еще молитвы об усопших родственниках помогают расположить душу верующего христианина к исполнению основной заповеди Христа — готовиться к исходу в любой час. Помните, что усопшие также молятся и за нас. А особенную помощь мы можем получить по молитвословиям, которые показали свою Божественную силу и обрели блаженство в вечности.

Основные правила молитвенных обращений об умерших

Поминальное молитвословие об умершем родственнике считается долгом любого верующего православного человека. По канонам православной церкви особенно усердно необходимо молиться в течении первых сорока дней после кончины. Христианская церковь заповедует возносить молитву вдовы об усопшем муже, детей родителям или просто близкому человеку каждый день.

Православная церковь также заповедует прочитывать имена по специальному помяннику. Это небольшая книжечка, в которой сохранены имена усопших и живых сородников. Даже существует благочестивый обычай, по которому предлагают ведение семейных помянников. Прочитав имена всех записанных родственников, православные верующие могут помнить многие поколения родственников, которые давным-давно умерли.

Помните, что молитвы, читаемые дома, до 40 дней усопшему имеют намного лучший эффект, чем после 40 дней. Помимо этого стоит учесть, что в домашних условиях можно читать все молитвы. Даже те, которые нельзя упоминать на церковном Богослужении. Например, в храме запрещено читать молитву за не крещенных усопших или за самоубийц. Главное, точно воспроизводите весь текст молитвословия, сохраняйте все намерения и концентрацию. И ни коем случае нельзя ни на что отвлекаться.

Богослужение в храме

Поминать умершего человека в Церкви необходимо как можно чаще. Это нужно делать не только в дни поминовения, но и в любой другой день.

 1. Главным молением является короткая молитва об усопших православных христиан на Божественной литургии. Во время этого процесса приносится бескровная жертва Богу.
 2. После литургии следует панихида. Этот обряд служится перед кануном — специальным столиком с несколькими подсвечниками и с изображением распятия. Во время этого процесса в память об умерших следует оставить приношение на нужды церкви.
 3. Для души умершего человека очень важно заказать в церкви сорокоуст. Это обряд литургии, который длиться со дня кончины человека до 40 дней. По окончании сорокоуста — его можно заказать вновь. Длительные сроки поминовения можно заказывать на полгода и на год. А самым простым жертвованием за умершего считается свеча, которую ставят за упокоение.

Какие молитвы читать по усопшему дома

Помните, что самое большое, что можно сделать в память об умершем — это заказать литургию. Но все же не стоит забывать, что за них также можно совершать дела милосердия и молиться дома.

Молиться о спасении души умершего — это святая обязанность, которая возлагается на здравствующих родственников. Помните, что только молясь о умерших близких людях, можно доставить им единственное благо, которого они ждут. Этим благом будет поминовение Господа.

Брать и сестры во Христе. Нужна ваша посильная помощь. Сотворили новый православный канал в Яндекс Дзене: Мир православный и пока мало подписчиков(20 человек). Для быстрого развития и донесения православного учения большему числу людей, просим Вас перейти и подписаться на канал. Только полезная православная информация. Ангела Хранителя Вам!

Церковь заповедует детям произносить слова молитвы об усопших родителях до 40 дней после их кончины. Это необходимо делать каждый день на протяжении этого периода. Для этого достаточно читать следующее краткое молитвословие каждое утро:

«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное».

А имена удобнее будет читать по помяннику.

Читайте так же:  Власий севастийский молитва от болезни горла

На кладбище

Кладбище — это святое место, на котором покоятся тела усопших до их будущего всеобщего воскрешения. Даже во времена язычества усыпальницы считались неприкосновенными и священными.

Помните, что могилу умершего человека всегда нужно содержать в идеальной чистоте. Крест на могиле считают молчаливым проповедником воскресения и бессмертия. Его обязательно ставят в ноги покойного для того, чтобы лик его был обращен на Распятие.

Придя на кладбище, нужно зажечь свечу и помолиться. Не нужно на кладбище есть и пить. Особенно недопустимым является лить водку на могильный холм. Ведь это оскверняет память умершего. Также не должен соблюдаться обычай оставлять на могиле кусочек хлеба и рюмку водки. Это пережиток язычества.

Наиболее эффективные поминальные молитвы

Дальше поговорим о том, какие молитвы читать по усопшему для того, чтобы Господь их услышал. Ведь молитвословия о покойниках с грузом грехов, способны намного улучшить загробную жизнь наших родных. А Господь всегда очень хорошо слышал тех, кто молится не только за себя, но и за других людей.

Со следующее поминальным молитвенным обращением обращаются к Господу вдовы:

«Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! Ты — плачущих утешение, сирых и вдовиц заступление. Ты рекл еси: призови Мя в день скорби твоея, и изму тя. Во дни скорби своея прибегаю к Тебе аз и молюся Ти: не отврати лица Твоего от мене и услыши моление мое, приносимое Тебе со слезами.

Ты, Господи Владыко всяческих, благословил еси сочетати мя со единем из рабов Твоих, во еже быти нам едино тело и един дух; Ты дал еси мне сего раба, яко сожителя и защитника. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти от мене сего раба Твоего и оставити мя едину. Преклоняюся пред сею Твоею волею и к Тебе прибегаю во дни скорби моея: утоли печаль мою о разлучении с рабом Твоим, другом моим.

Аще отъял еси его от меня, не отыми от меня Своея милости. Якоже некогда приял вдовицы две лепты, тако приими и сие моление мое. Помяни, Господи, душу усопшаго раба Твоего (имя), прости ему вся согрешения его, вольная и невольная, аще словом, аще делом, аще ведением и неведением, не погуби его со беззаконьми его и не предаждь вечной муки, но по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих ослаби и прости вся согрешения его и вчини его со святыми Твоими, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Молю и прошу Тя, Господи, даруй ми во вся дни жизни моея не преставати молитися о усопшем рабе Твоем, и даже до исхода моего просити у Тебе, Судии всего мира, оставления всех согрешений его и вселения его в небесныя обители, яже еси уготовал любящим Тя. Яко аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно Отца, и Сына, и Святаго Духа православно даже до последняго своего издыхания исповеда; тем же веру его, яже в Тя, вместо дел ему вмени: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит.

Ты Един кроме греха, и правда Твоя — правда во веки. Верую Господи, и исповедую, яко Ты услышиши моление мое и не отвратиши лица Твоего от мене. Видя вдовицу, зельне плачущу, умилосердився, сына ея, на погребение несома, воскресил еси: тако, умилосердився, утиши и скорбь мою.

Яко же отверзл еси рабу Твоему Феофилу, отшедшему к Тебе, двери милосердия Твоего и простил еси ему прегрешения его по молитвам святыя Церкви Твоея внемля молитвам и милостыням супруги его: сице и аз молю Тя, приими и мое моление о рабе Твоем, и введи его в жизнь вечную. Яко Ты еси упование наше, Ты еси Бог, еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь!»

Молитвословие детей за своих умерших родителей:

«Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты — сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель. Прибегаю к Тебе аз, сирый, стеня и. плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих.

Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим мя, родителем моим (имя); душу же его, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты, Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертаго рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков.

С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие,, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго для мене раба Твоего, родителя моего (имя), но отпусти ему вся согрешения его вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им в житии его зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его и вечныя муки избави.

Ты, милосердый Отче отцев и чад! даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание. Милостиве Господи!

приими днесь о рабе Твоем (имя), теплую молитву мою сию и воздай ему воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему мя первее всего ведети Тя, Своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя;

за благопопечение его о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им о мне моления пред Тобою и за все дары, им испрошенные мне от Тебе, воздай ему Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Храни Вас Господь!

Читайте так же:  Молитва помяни Господи весь почивший род мой

Смотрите еще и видео о молитве за усопших:

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Годовщина смерти как поминать, что заказывать в церкви

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 49 000 подписчиков.

Видео (кликните для воспроизведения).

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Каждый человек, который рождается на свет, имеет свою миссию и предназначение, развивается и вносит свой вклад в развитие общества, но жизненный путь не может длиться вечно. Как не тяжело об этом говорить, но всему свое время, Бог дает жизнь человеку, он ее и забирает.

В православии много уделяется внимания обряду погребения и поминовения усопших. Люди, таким образом, отдают дань ушедшим в Царствие Небесное родственникам, друзьям и знакомым. В молитвах к Богу просят об успокоении их душ, прощении грехов и вечном покое и вымаливают милости Божьей, чтобы все отправились в рай. Многие люди задают себе вопрос: что делать на годовщину смерти, как все организовать и ничего не забыть.

Годовщина смерти как поминать

На богослужениях в церкви священнослужители вспоминают об усопших, о них молятся их родные дома. Бог не делит людей на живых и мертвых, мы все для него его дети, и мы все для него живы: одни на Земле, а другие начинают новую жизнь в Царствии Небесном.

Таковы законы человеческого существования. Смерть близких порождает массу чувств и мыслей, мы хотим сделать все, чтобы усопший покоился с миром и обрел вечный покой.

Чтобы отдать дань покойному нужно:

 1. Пригласить всех кто близко знал усопшего.
 2. Определиться с организацией поминок: в домашних условиях или в кафе.
 3. В первой половине дня, в день годовщины смерти покойного поехать на кладбище, прочитать молитву, возложить живые цветы.
 4. Собраться за поминальным обедом.
 5. Пойти в церковь и помочь социально незащищенным слоям населения.

Поминовение усопших не возможно без молитвы, ведь некоторые души пребывают в страшных муках и только с помощью искренней молитвы к Богу, мы можем помочь им обрести покой.

Многие люди считают, что лучше заказать литию, выстоять службу и вместе со священнослужителем обратиться к Богу с просьбой об отпущении всех земных грехов умершего родственника. Это обращение быстрее донесется к Богу, чем просто прочтенная дома молитва.

Молитва на годовщину смерти

Вот какую молитву стоит читать на первый год от даты смерти близкого человека:

«Боже, Господь милосердный, вспоминая годовщину смерти раба Твоего N (рабы Твоей N) просим Тебя, удостой его (её) места в Царствии Твоём, даруй благословенный покой и введи в сияние славы Твоей.

Господи, призри милостиво на молитвы наши за душу раба Твоего N (рабы Твоей N), чью годовщину смерти мы вспоминаем; просим Тебя, сопричти его (её) к сонму Твоих святых, даруй прощение грехов и вечный покой. Через Христа, Господа нашего. Аминь.»

Что заказывают в церкви на годовщину смерти

 • Если вы желаете заказать поминовение во время Божественной литургии об усопшем, то нужно прийти в церковь рано утром, пока не началась служба, чтобы заказать обедню об упокоении (указывая в записке полное имя умершего).
 • После службы нужно взять просфору и дома съесть на голодный желудок в память об усопшем. Многие люди на первую годовщину смерти заказывают сорокоуст об усопшем и обязательно ставят свечку за упокой души раба(ы) божьего(ей) Твоего(ей), и просят прощения всех грехов вольных и невольных, и дарование им Царствия Небесного.
 • Если годовщина смерти попадает на первую неделю после Пасхи, то в Церкви поется Пасхальный канон, а на вторую неделю после Пасхи можно заказывать обедню, проскомидию и панихиду и читать дома молитву.

Как поминать усопших в годовщину смерти

Много людей задается вопросом, как правильно поминать усопших в годовщину смерти. Одни ходят на кладбище и поминают там, другие организовывают поминальные обеды приглашая родственников и друзей.

А третьи раздают вещи усопшего знакомым, жертвуют деньги церкви, приносят печенье, конфеты коллегам на работе, соседям, всем кто хорошо знали умершего, просто нуждающимся прося помянуть, вспомнить хорошим словом и помолиться за Царствие Небесное и упокоение души раба(ы) божьего(ей).

Брать и сестры во Христе. Нужна ваша посильная помощь. Сотворили новый православный канал в Яндекс Дзене: Мир православный и пока мало подписчиков(20 человек). Для быстрого развития и донесения православного учения большему числу людей, просим Вас перейти и подписаться на канал. Только полезная православная информация. Ангела Хранителя Вам!

В православных обрядах принято на год смерти усопшего идти на кладбище, помянуть умершего, убрать могилку, положить живые цветы и зажечь свечку. Также желательно посадить возле могилки дерево (березу, тую, калину или хвою) и многолетние цветы.
На могилу можно пригласить священника для проведения церковного ритуала. Обычно к годовщине смерти родственники ставят постоянный памятник, оградку, посыпают песком и выкладывают плиткой. После этого семья собирается за поминальным столом, вспоминают все прекрасные моменты, которые были связаны с усопшим.

Поминальный обед на годовщину смерти, меню

Сталкиваясь с такими событиями в жизни, каждому человеку важно знать, как правильно поступить, чтобы не нарушить основные церковные каноны:

 1. Какие блюда должны быть на столе, их количество.
 2. Какими приборами пользоваться.
 3. Какой порядок подачи блюд.
 4. Что нужно говорить и в какой последовательности.
 5. Как вести себя за поминальным столом.

Родственники умершего стараются накрыть богатый стол, приготовив как можно больше разнообразных блюд, стараясь угодить всем присутствующим. Если годовщина смерти усопшего совпала с Великим церковным праздником, например, Пасхой, нужно соблюдать все правила и накрывать на стол блюда, не содержащие продукты животного происхождения.

 • Не разрешается поминать умершего крепкими напитками, так как это поминальный день и нужно почтить память усопшего и вспомнить все только хорошее, что связанно с ним.
 • Строго запрещается кричать и скандалить, выяснять отношения и говорить о покойнике плохо.
 • Чтобы облегчить душевные страдания, можно посмотреть фотоальбом, и вместе с близкими вспомнить счастливые моменты, эмоции и чувства, которые были связанны с покойным. Пересмотреть видео, вспомнить совместные поездки и воплощенные в жизнь идеи и курьезные ситуации.
Читайте так же:  Молитвы за умершего на 40 день

Перед тем как приступить к поминальной трапезе, старейшина рода читает молитву и говорит слова благодарности усопшему. Все начинают с кутьи, которая готовится в каждой семье по-разному, зависимо от семейных традиций. По древнему преданию если хозяйка готовит поминальную кутью с зерна, то это символизирует воскресение души, а добавление сладостей – истинное наслаждение, которое получают праведники в Царствии Небесном.

Все остальные блюда подаются на вкус хозяев. Обычно это борщ с наваром, или суп с лапшой, пирожки с картошкой и капустой, мясная запеканка, рулеты, мясная нарезка и блюда с рыбы, твердый сыр, голубцы (если не строгий пост). Если строгий – мясные блюда можно заменить грибами, чечевицей и воплотить множество кулинарных идей. На десерт можно подать шарлотку с фруктами или оладьи с джемом.

Главное в этот день – благодарить умершего за все хорошее, что он оставил после себя, гордится всеми его достижениями и хранить в памяти только лучшие моменты и благодарить судьбу, что послала вам такого человека, чтобы научиться у него чему-то новому и полезному. Ведь каждый человек, которого мы встречаем на своем жизненном пути, послан нам Свыше, мы должны благодарить Бога за то, что он нас обучает.

Родственники в память об умершем на годовщину смерти ставят стул и тарелку, наливают в рюмку напиток (безалкогольный) и кладут кусочек хлеба сверху. Считается, что душа прощается с Земной жизнью навсегда и переходит в Царствие Небесное.

Можно ли отмечать годовщину смерти раньше?

Для этого нужно посоветоваться с местным священнослужителем, объяснить причину переноса. Но лучше поминать непосредственно в день смерти, так как днем раньше этот человек был жив и счастлив, и поминать его нельзя.

Если большой религиозный праздник попадает как раз в годовщину смерти, то разрешается переносить на ближайшие выходные, но сходить в церковь, помолиться, поставить свечку за упокой души, пожертвовать на развитие храма нужно как раз в день смерти.

Как поминать усопших?

Какой молитвой поминать усопших? Как часто поминать усопших?
Зачем поминать усопших?
Когда поминают умерших? В какие дни поминают усопших? В какое время дня можно поминать?
Как поминают на 9 дней? Как поминают на 40 дней? Как поминать на полгода? Как поминать на год?
Надо ли поминать в день рождения?
Можно ли отпевать самоубийц? Как поминать самоубийц?
Чем можно помянуть? Можно ли помянуть водкой? Почему поминают блинами?
Как помянуть некрещеного?
Как поминают мусульман? Как поминают евреев? Как поминают католиков?
Как в храме поминать усопших?
Как поминать усопших дома?
Как поминать в пост?
Как поминать новопреставленного?
Когда поминать родителей?
Как поминать животных?

Какой молитвой поминать усопших? Как часто поминать усопших?

Умерших христиане поминают каждый день. В каждом молитвослове вы можете найти молитву об усопших, она — неотъемлемая часть домашнего молитвенного правила. Также усопших можно поминать, читая Псалтирь. Ежедневно христиане читают по одной кафизме из Псалтири. И в одной из глав мы поминаем наших сродников (родных), друзей, которые отошли ко Господу.

Зачем поминать усопших?

Дело в том, что жизнь продолжается и после смерти. Причем окончательная участь человека решается не после смерти, а по втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа, которое мы все ждем. Поэтому до второго пришествия мы еще можем изменить эту участь. Когда живы — мы можем сделать это сами, делая добрые дела и веруя во Христа. Умерев, мы уже не можем повлиять на собственное посмертие, но это могут сделать люди, которые о нас помнят, болеют сердцем. Лучший способ изменить посмертную участь усопшего — это молитва о нем.

Когда поминают умерших? В какие дни поминают усопших? В какое время дня можно поминать?

Время дня, когда можно помянуть усопшего, Церковью не регламентируется. Есть народные традиции, которые восходят к язычеству и четко прописывают, как и в какой час вспоминать умерших, — но они не имеют никакого отношения к христианской молитве. Бог живет в пространстве без времени, и мы можем достучаться до небес в любой момент дня и ночи.

Церковь установила особые дни поминовения тех, кто нам дорог и отошел в мир иной, — так называемые Родительские субботы. Их в году несколько, и все, кроме одной (9 мая — Поминовение усопших воинов), имеют переходящую дату:

 Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота) 10 февраля 2018 года

 Суббота 2-й седмицы Великого поста 3 марта 2018 года

 Суббота 3-й седмицы Великого поста 10 марта 2018 года

 Суббота 4-й седмицы Великого поста 17 марта 2018 года

 Радоница 17 апреля 2018 года

 9 мая — Поминовение усопших воинов

 Суббота Троицкая (суббота перед праздником Троицы). 26 мая 2018 года

 Суббота Димитриевская (суббота перед днем памяти Дмитрия Солунского, который отмечается 8 ноября. 3 ноября 2018 года

Кроме Родительских суббот усопших поминают в храме за каждым богослужением — на проскомидии, части Божественной Литургии, которая ее предваряет. Перед Литургией можно подать записки «о поминовении». В записке пишется имя, с которым человека крестили, в родительном падеже.

Как поминают на 9 дней? Как поминают на 40 дней? Как поминать на полгода? Как поминать на год?

Девятый и сороковой дни со дня смерти — особые вехи на пути от жизни земной в жизнь вечную. Этот переход происходит не сразу, а постепенно. В этот период (до сорокового дня) умерший человек дает ответ перед Господом. Этот момент чрезвычайно важен для усопшего, он сродни родам, появлению на свет маленького человечка. Поэтому в этот период почившему требуется наша помощь. Молитвой, добрыми делами, изменением себя в лучшую сторону в честь и память близкого нам.

Полгода — такого церковного поминовения не существует. Но не будет ничего плохого, если вы помяните и на полгода, например, прийдя в храм помолиться.

Годовщина — это день памяти, когда мы — те, кто любил человека, — собираемся все вместе. Господь завещал нам: Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф.18 20). И совместное поминовение, когда мы читаем молитву о родственниках и друзьях, которые уже не с нами, — это яркое, звучное свидетельство перед Господом о том, что умершие не забыты, что их любят.

Читайте так же:  Молитва чтоб человек выздоровел

Надо ли поминать в день рождения?

Да, я считаю, что на день рождения человека поминать нужно. Момент рождения — один из значимых, великих этапов в жизни каждого, поэтому будет хорошо, если вы сходите в храм, помолитесь дома, съездите на кладбище, чтобы помянуть человека.

Можно ли отпевать самоубийц? Как поминать самоубийц?

Вопрос по поводу отпевания и церковного поминовения самоубийц — очень неоднозначный. Дело в том, что грех самоубийства — один из тяжких. Это знак недоверия человека к Богу.

Каждый подобный случай нужно рассматривать отдельно, потому что самоубийства бывают разные — осознанные или неосознанные, то есть в состоянии тяжелого психического расстройства. Вопрос, можно ли отпевать и поминать в храме крещеного человека, который покончил с собой, целиком лежит на ответственности правящего архиерея. Если трагедия случилась с кем-то из ваших близких, вам необходимо прийти к правящему архиерею той области, где жил почивший, и попросить разрешение на отпевание. Архиерей рассмотрит этот вопрос и даст вам ответ.
Что касается домашней молитвы, то вы, безусловно, можете поминать человека, который покончил с собой. Но самое важное — в его честь и память творить добрые дела.

Чем можно помянуть? Можно ли помянуть водкой? Почему поминают блинами?

Тризны, поминальные трапезы, пришли к нам из глубины веков. Но в древности они выглядели по-другому. Это было угощение, застолье не для родственников умершего, а для нищих, калек, сирот, то есть тех, кто нуждается в помощи и никогда сам себе не сможет устроить подобную трапезу.

К сожалению, со временем тризна превратилась из дела милосердия в обычное домашнее застолье, причем часто с обильным употреблением алкоголя…

Разумеется, такие возлияния никакого отношения к настоящему христианскому поминовению не имеют и никак на посмертную судьбу покойного повлиять не могут.

Как помянуть некрещеного?

Человек, который не захотел соединить себя с Церковью Христовой, естественно, в храме поминаться не может. Его посмертная участь остается на усмотрение Господа, и мы здесь повлиять на ситуацию никак не можем.

Некрещеных родственников можно поминать, молясь о них дома и творя добрые дела в их честь и память. Стараться изменить свою жизнь к лучшему, быть верными Христу, вспоминая все хорошее, что сделал за свою жизнь тот, кто умер некрещеным.

Как поминают мусульман? Как поминают евреев? Как поминают католиков?

В этом вопросе нет разницы, мусульманин ли был умерший, католик или иудей. Они не находятся в лоне Православной Церкви, поэтому поминаются как некрещеные. Их имена нельзя писать в записках на проскомидию (проскомидия — часть Божественной Литургии, которая ее предваряет), но в их память можно творить добрые дела и молиться дома.

Как в храме поминать усопших?

В храме поминаются все те умершие, кто сочетал себя с Христовой Церковью в Таинстве Крещения. Даже если человек по каким-то причинам не ходил в храм в течение жизни, но крещен был, его можно и нужно поминать. Вы можете перед Божественной Литургией подать записочку «на проскомидию».

Проскомидия — часть Божественной Литургии, которая ее предваряет. На проскомидии заготавливаются хлеб и вино для будущего Таинства Причащения — преложения хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. На ней не только приготавливаются будущее Тело Христово (Агнец — большая просфора) и будущая Кровь Христова для Таинства (вино), но и читается молитва за христиан — живых или умерших. За Матерь Божию, святых и нас, простых верующих, вынимаются частички из просфорок. Обратите внимание, когда вам дают маленькую просфорку после Причастия — из нее как будто «кто-то выковырял кусочек». Это священник вынимает частицы из просфор за каждое имя, написанное в записке «на проскомидию».

В конце Литургии кусочки хлеба, символизирующие души живых или умерших христиан, погружаются в чашу с Кровью Христовой. Священник в эту минуту читает молитву «Омый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною молитвами святых Твоих».

Также в храмах проходят специальные поминальные службы — панихиды. Можно подать отдельно записку на панихиду. Но важно не только подать записку, но и постараться лично присутствовать на службе, где она будет читаться. О времени этой службы можно узнать у служителей храма, которым подается записка.

Как поминать усопших дома?

В каждом молитвослове вы можете найти молитву об усопших, она — неотъемлемая часть домашнего молитвенного правила. Также усопших можно поминать, читая Псалтирь. Ежедневно христиане читают по одной кафизме из Псалтири. И в одной из глав мы поминаем наших сродников (родных), друзей, которые отошли ко Господу.

Как поминать в пост?

Во время поста бывают особые дни поминовения усопших — Родительские субботы и воскресный день, когда служатся полные (в отличие от сокращенных в другие дни поста) Божественные Литургии. Во время этих богослужений совершается проскомидийное поминовение умерших, когда за каждого человека из большой просфоры вынимается частичка, символизирующая его душу.

Как поминать новопреставленного?

С первого дня упокоения человека над его телом читается Псалтирь. Если умерший — священник, то читается Евангелие. Псалтирь надо продолжать читать и после похорон — до сорокового дня.

Также новопреставленный поминается на отпевании. Отпевание положено совершать на третий день после смерти, и важно, чтобы проводилось оно не заочно, а над телом почившего. Дело в том, что на отпевание приходят все те, кто любил человека, и молитва их — особая, соборная.

Помянуть новопреставленного можно и жертвой. Например, раздать нуждающимся его хорошие, добротные вещи — одежду, предметы обихода. Делать это можно с первого дня после смерти человека.

Когда поминать родителей?

Особых дней, когда нужно поминать именно родителей, тех, кто дал нам жизнь, в Церкви нет. Родителей можно поминать всегда. И на Родительские субботы в храме, и ежедневно дома, и подавая записочки «на проскомидию». К Господу можно обращаться в любой день и час, Он обязательно вас услышит.

Как поминать животных?

Видео (кликните для воспроизведения).

Животных в христианстве поминать не принято. Учение Церкви говорит о том, что жизнь вечная уготована только человеку, так как душа, о которой мы молимся, есть лишь у человека.

Какую молитву читают на годовщину смерти
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here