Утренние и вечерние молитвы на церковнославянском

Основы: Утренние и вечерние молитвы на церковнославянском - информация из открытых источников и священных текстов.

Краткое вечернее молитвенное правило на церковнославянском языке

В этом разделе представлены вечерние молитвы на церковнославянском языке выполненные современным шрифтом.

 • Краткое молитвенное правило :
  • Начало молитв
  • Тропари
  • Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу
  • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
  • Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю
  • Кондак Богородице
  • Молитва святого Иоанникия

Все молитвы краткого правила подряд:

Начало молитв

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас;

Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша;

Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша;

Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!

Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас;

вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом;

не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших;

Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси́ дела́ ру́ку Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Бо́же ве́чный и Царю́ вся́каго созда́ния, сподо́бивый мя да́же в час сей доспе́ти, прости́ ми грехи́, я́же сотвори́х в сей день де́лом, сло́вом и помышле́нием, и очи́сти, Го́споди, смире́нную мою́ ду́шу от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха.

И да́ждь ми, Го́споди, в нощи́ сей сон прейти́ в ми́ре, да воста́в от смире́ннаго ми ло́жа, благоугожду́ пресвято́му и́мени Твоему́, во вся́ дни живота́ моего́, и поперу́ борю́щия мя враги́ плотски́я и безпло́тныя.

И изба́ви мя, Го́споди, от помышле́ний су́етных, оскверня́ющих мя, и по́хотей лука́вых.

Я́ко Твое́ е́сть ца́рство, и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Блага́го Царя́ блага́я Ма́ти, Пречи́стая и Благослове́нная Богоро́дице Мари́е, ми́лость Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего изле́й на стра́стную мою́ ду́шу и Твои́ми моли́твами наста́ви мя на дея́ния блага́я, да про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка прейду́ и Тобо́ю рай да обря́щу, Богоро́дице Де́во, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся́ ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́;

но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х.

Кондак Богородице

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти;

ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохра́ни мя под кро́вом Твои́м.

огоро́дице Де́во, не пре́зри мене́, гре́шнаго, тре́бующа Твоея́ по́мощи и Твоего́ заступле́ния, на Тя бо упова́ душа́ мо́я, и поми́луй мя.

Молитва святого Иоанникия

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й: Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего.

Читайте так же:  Женские болезни молитвы

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас.

Молитвы на церковнославянском языке

Чтение молитвы на том языке, на каком она читалась многие столетия подряд, возвращают христианина к истокам истинной Веры. Для того, чтобы читать утренние и вечерние молитвы на церковнославянском нужна особая сосредоточенность и вдумчивость. Ежедневно просматривая тексты старинных молитв, начинаешь понимать все богатство и мудрость родного языка.

Особенности молитвенного правила

Христианин, начинающий читать молитвы, не сразу сможет войти в молитвенный ритм. Чтобы читать молитвы на церковнославянском, необходим навык и понимание текста. В этом может помочь духовник. Но без искренней заинтересованности самого молящегося, без его горячей веры сложно достичь душевной благодати от молитвы. Чтобы душа не выпала из православной жизни, чтобы греховные мысли не беспокоили человека сразу после пробуждения и перед его отходом ко сну, нужно не забывать о молитвенном ритуале.

Вдумчиво и неторопливо читая молитвы на старославянском языке, мы приобщаемся не только к образу Творца, но и постигаем родную культуру и историю.

Молитвослов на старославянском языке

Православные монахи знают большинство молитв наизусть, миряне вынуждены обращаться к помощи Молитвослова. Постоянное соблюдение утреннего и вечернего молитвенного правила помогает запомнить молитвы, укрепляет душевную твердость и веру. Молитвы на церковнославянском языке обладают особенной силой звучания, они глубоко проникают в душу верующего, оставляя неизгладимый след в сердце.

Тексты молитв на церковнославянском языке

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва мытаря

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Молитва Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.) Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Молитва Символ Веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Песнь Пресвятой Богородицы

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Молитвы на церковно-славянском языке

Молитвы ко Господу Иисусу Христу, Его Пречистой Матери и Святым, имеющим от Него благодать исцеления и помощи в различных нуждах и немощах

Три канона (покаянный, Богородице и Ангелу Хранителю) в соединении: Читать >>>

Три канона (Иисусу Сладчайшему, Богородице и Ангелу Хранителю) в соединении: Читать >>>

Великий канон св. Андрея Критского: Читать >>>

Каноны по отдельности:

 • Канон покаянный: Читать >>>
 • Канон Иисусу Сладчайшему: Читать >>>
 • Канон Богородице: Читать >>>
 • Канон Ангелу Хранителю: Читать >>>

Акафист Иисусу Сладчайшему: Читать >>>

Акафист свт. Николаю: Читать >>>

Видео (кликните для воспроизведения).

Правило от осквернения (полное): Читать >>>

Читайте так же:  Молитва Киприану с ударениями

Правило от осквернения (краткое): Читать >>>

Последование ко Причащению: Читать >>>

Благодарственные молитвы по Причащении: Читать >>>

Тропари и кондаки воскресные: Читать >>>

Тропари и кондаки седмичные: Читать >>>

Тропари, кондаки, задостойники и величания дванадесятых праздников: Читать >>>

Тропари, кондаки, молитвы и величания избранные: Читать >>>

 • Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу:
 • Начало Индикта. Церковное новолетие
 • Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа
 • Обрезание Господне

Пресвятой Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии:

 • Пред Владимирской иконой
 • Пред иконой «Всех скорбящих Радость»
 • Пред иконой «Державная»
 • Пред иконой «Живоносный источник»
 • Пред иконой «Знамение»
 • Пред Иверской иконой
 • Пред Казанской иконой
 • Покров Пресвятой Богородицы
 • Пред Почаевской иконой
 • Пред иконой «Скоропослушница»
 • Пред Смоленской иконой
 • Пред иконой «Утоли моя печали»

Святым угодникам Божиим:

 • Блгв. кн. Александру Невскому
 • Прп. Амвросию Оптинскому
 • Ап. Андрею Первозванному
 • Свтт. Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоустому
 • Равноап. кн. Владимиру
 • Всем святым
 • Всем святым, в земли Российской просиявшим
 • Вмч. Георгию Победоносцу
 • Прор. Божию Илии
 • Ап. и евангелисту Иоанну Богослову
 • Рождество Иоанна Предтечи
 • Усекновение главы Иоанна Предтечи
 • Прав. Иоанну Кронштадтскому
 • Равноапп. Константину и Елене
 • Блж. Ксении Петербургской
 • Равноапп. Мефодию и Кириллу
 • Собор Архистратига Михаила
 • Чудо Архистратига Михаила в Хонех
 • Свт. Николаю
 • Царственным страстотерпцам
 • Собору новомучеников и исповедников Российских
 • Священномученику Российскому
 • Равноап. кн. Ольге
 • Вмч. и целителю Пантелеимону
 • Апп. Петру и Павлу
 • Святителям Московским
 • Прп. Серафиму Саровскому
 • Прп. Сергию Радонежскому

Молитвы разные: Читать >>>

 • Молитва св. Ефрема Сирина
 • Молитва при вкушении просфоры и святой воды
 • Молитва перед вкушением пищи
 • Молитва после вкушения пищи
 • Призывание помощи Божией на всякое доброе дело
 • Благодарение за всякое благодеяние Божие
 • Песнь хвалебная свт. Амвросия, епископа Медиоланского
 • О путешествующих
 • О болящих
 • О умножении любви, и искоренении ненависти и всякой злобы
 • О ненавидящих и обидящих нас
 • Во время бедствия, и при нападении врагов
 • Молитва перед учением
 • Молитва перед учением отроков
 • Молитва после учения
 • Молитва от осквернения

Молитвословия Соловецким святым: Читать >>>

 • Прпп. Зосиме, Савватию и Герману
 • Прп. Зосиме
 • Прп. Савватию
 • Прп. Герману
 • Собору Соловецких святых
 • Свт. Филиппу
 • Пресвятой Богородице пред иконой «Хлебенная»
 • Свт. Маркеллу
 • Прп. Иринарху
 • Прп. Елеазару Анзерскому
 • Прп. Иову Анзерскому
 • Пресвятой Богородице в честь Ее явления прп. Иову Анзерскому
 • Прмч. Иову Ущельскому
 • Прп. Диодору Юрьегорскому
 • Прпп. Иоанну и Лонгину Яренгским
 • Прпп. Вассиану и Ионе Пертоминским

Молитвословия святым Архангельского края:

 • Собору Архангельских святых: Читать >>>
 • Прп. Евфимию, правв. Антонию и Феликсу Николо-Корельским: Читать >>>

Псалтирь

 • Синодальный перевод
 • Русский перевод (современная орфография)
 • Церковно-славянский язык (гражданский шрифт)
 • Церковно-славянский язык (шрифт на основе старой кириллицы)
 • Псалтирь на церковно-славянском языке (аудиокнига)
 • Толкование Псалтири (Толковая Библия или комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Заветов)

Интернет-магазины православной книги.

Заметили ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Какие молитвы читать утром и вечером дома

Что такое утренние и вечерние молитвы и почему они так важны в жизни каждого православного христианина? Многие святые отцы называют эти ежедневные молитвы духовной гигиеной, необходимым минимумом для начинающего верующего. С помощью этих молитв и особенно за счет их регулярного и добросовестного чтения миряне становятся ближе к Господу, очищаются духовно, учатся смирению, покаянию и благодарности. Трудно переоценить их значимость, особенно в современном мире.

Какие существуют молитвы и особенности их прочтения

В православии есть такой термин – молитвенное правило. Так называются совокупности молитвенных текстов, предназначенных для утренних и вечерних чтений. Эти обязательные молитвы можно найти в каждом молитвослове. Среди них «Отче наш», «Богородице Дево, радуйся», «Царю небесный», «Символ веры» и другие. Молитвенное правило было сформировано еще несколько столетий назад, и с тех пор стало ориентиром для православных верующих.

Молитвенное правило подразделяется на полное, то есть общее для всех, и краткое, индивидуальное (оно обсуждается с духовником и назначается с его благословения, в случаях, например, болезни, дефицита сил, высокой загруженности на работе и т.д.). Есть еще разновидность краткого молитвенного правила от святого Серафима Саровского. Согласно нему, если верующий находится в крайне слабом состоянии или сильно ограничен во времени, то можно прочесть лишь следующие молитвы: трижды «Отче наш», трижды «Богородице Дево, радуйся» и единожды «Символ веры».

Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.

Молитва «Богородице, дево, радуйся»

Богородице Дево, ра­дуй­cя, Благодатная Ма­рие, Господь с Тобою: благословенна Ты в же­нах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Молитва «Символ веры»

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.
И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.

И воскресшаго в третий день по Писанием.

И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

И в Духа Святаго, Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Чаю воскресения мертвых.

И жизни будущаго века. Аминь.

Как читать утренние и вечерние молитвы

Утромполагается молиться сразу после пробуждения, до трапезы и начала трудового дня, а вечером можно выбрать любое время, главное, чтобы все работы в текущем дне были окончены.

Читайте так же:  Молитва на 40 дней после смерти текст читать

Молитва должна совершаться в уединенном месте, перед иконой, с зажженной лампадой или свечой. Сначала нужно перекреститься и совершить несколько поклонов. Затем настроиться, сосредоточиться и начать читать молитвы по тому порядку, который указан в молитвослове. Читать можно как вслух, так и про себя. Молитвы о близких, обращения к Господу, сказанные своими словами — все это тоже обязательная часть молитвословия.

Важно поблагодарить Господа и испросить Его благословения перед предстоящими жизненными испытаниями.

Очень важно понимать значение каждого слова, которое произносится в молитвах. Для этой цели существуют переводы молитв с церковнославянского на русский в толковых молитвословах, их стоит изучить, чтобы чтение было осознанным.

Важно молиться с чистым сердцем, в котором нет горечи, зла, обиды, раздражения. Если верующий ощущает эти эмоции, от них необходимо избавиться. Одним из способов будет помолиться о здравии того, кто обидел. Это очистит душу, усмирит пыл и настроит на благодатный лад.

Как правило, при определенной практике, чтение утренних и вечерних молитв занимает в среднем по 20 минут. Но в настоящее время миряне столкнулись с проблемой. В нашем современном мире, когда темп жизни настолько высокий, что дефицит времени ощущается на каждом шагу, православным верующим, начинающим практиковать ежедневные чтения, бывает трудно найти время для молитв в своем плотном графике. Как правило, с утра люди спешат на работу, а вечером валятся с ног от усталости. И на чтение молитв с вдумчивым, сосредоточенным подходом не остается времени. А молитвы важно читать искренне, с усердием.

Произносить текст скороговоркой, формально – это никому не нужно и даже вредно в беседе с Богом.

В таком случае нужно перестраивать свое дневное расписание, находить другое время для молитв, часть молитв допустимо даже читать на работе или по дороге. Но это все надо обязательно обсуждать со своим духовником или священником, у которого вы регулярно исповедуетесь. Иногда батюшка может разрешить читать не полный объем молитв. Главное в утренних и вечерних молитвах – правильный настрой, сосредоточенность, посыл к Господу от самого сердца.

Важность молитв утром и вечером

Почему так важно совершать утренние и вечерние молитвы ежедневно? Священнослужители всегда говорят, что этот обряд тренирует волю, делает верующего сильнее в духовном отношении и не позволяет забыть о Боге и необходимости соблюдения заповедей. И особенно важен он для начинающих православных христиан.

Чтение утренних и вечерних молитв на церковнославянском языке по молитвослову

Я ежедневно возношу утренние и вечерние молитвы. Всем я советую читать их на оригинальном церковнославянском языке. Сегодня я расскажу об этих молитвах подробно, опишу правила их чтения.

Утренние и вечерние молитвы

Наверняка каждый праведный христианин знает о том, что каждое свое утро он должен начинать с молитвы. Точно так же, как и заканчивать свой день обращением к Господу. Это очень важные ритуалы для верующего человека, ведь что может быть лучше, чем с самого утра получить благословение всех Святых и заручиться поддержкой Господа во всех ваших делах и начинаниях.

А вечерние молитвы позволят очистить душу от всего негатива, который там накопился за день, и, наверное, каждый подтвердит, что молитва на сон грядущий сделает его крепким и сладостным. Для тех, кто регулярно занимается утренними и вечерними духовными практиками, наверняка со временем захочется развиваться дальше и постигать новые грани нашей религии. Для этого можно начать изучение священного церковнославянского языка, на котором и написаны оригиналы большинства священных текстов.

Очень благоприятно утренние молитвы читать на церковнославянском, ведь этот язык лучше всего передаёт нам скрытые духовные знания и погружает в особую благостную атмосферу, просто необходимую для правильного общения с Всевышним. Не поленитесь и потратьте время на то, чтобы в совершенстве овладеть этим языком. Это повысит духовность, покажет ваше усердие и, что немаловажно, позволит читать молитвословы и другие богоугодные книги в оригинале.

Читайте так же:  Молитва перед Крестинами для Крестной

Зачем использовать старославянский язык при чтении молитв

Перед тем как начать учить старославянский язык, вам важно понять, для чего это нужно, ведь многие люди спокойно читают молитвы и на современном русском языке. Итак, самым важным аспектом здесь является тот факт, что именно на церковнославянском священные тексты читались Святыми угодниками и великомучениками в течение многих тысячелетий. Это, конечно же, не могло не повлиять на силу этих слов. Строки на этом древнем языке зачитываются во время церковного богослужения, что тоже даёт молитве особую мощь.

Церковнославянский язык позволит отправить христианина к самым истокам нашей веры и прикоснуться к той благодати, которую эти строки принесли многим людям на протяжении всего периода существования языка.

Также немаловажным моментом является то, что произнося молитву на новом языке, вы полностью концентрируетесь на ней и стараетесь произносить каждое слово из молитвослова максимально вдумчиво и правильно. Это позволит избежать того, чтобы мысли отвлекались на другие проблемы, а внимание рассеивалось. Поэтому, если во время общения с Господом вам не хватает усидчивости и сосредоточенности, то изучение нового языка сможет помочь это исправить. Чтение на церковнославянском всегда будет поражать красотой и глубиной этой речи.

В этом языке не существует никаких скверных слов, поэтому он абсолютно чист и не может быть использован во вред и передать негатив. Сохранение и передача церковнославянского языка следующим поколениям позволит поддерживать святость нашей культуры и индивидуальность религии, а это имеет очень важное значение.

Какие существуют особенности церковнославянского языка, как научиться его читать

Церковнославянский язык в отличие от других наречий никогда не был языком какого-либо народа или племени. Он был создан «искусственным путём» для определенных целей. Его основателем является Святой Кириил, который хотел создать такой язык, на котором бы произносились только религиозные церковные и богоугодные слова. Он хотел создать отдушину для христиан, где они могли бы полностью погрузиться в мысли о Боге, мироздании и своей духовности. Именно церковнославянский язык стал этим «оазисом» для исцеления душ праведных православных людей.

 1. Этот язык создавался в процессе переводов Слова Божьего, Библии и других священных писаний. Рождение этого наречения произошло в девятом веке нашей эры, а после этого бережно передавалось последователями православия.
 2. Основой для создания церковнославянского языка стал диалект южнославянских народов, однако филологи утверждают, что в этом наречии четко прослеживается влияние языка самой могучей в те времена империи – Византии.
 3. Этот священный язык никогда не использовался для повседневных разговоров и пустых рутинных бесед, поэтому даже невозможно представить себе мощь, которую хранит в себе каждое слово, сказанное и написанное на церковнославянском.

Для того чтобы начать изучать этот язык, вам стоит найти себе учителя, который уже давно им владеет. Если пока такой возможности нет, то вы можете приступить к изучению церковнославянского алфавита. Некоторые буквы покажутся вам знакомыми, а над запоминанием других придется постараться.

После того как все буквы стали известны, и вас не пугают непонятные закорючки, можно начинать попытки чтения. Для этого откройте молитвослов и постарайтесь разобраться в написанном. Этот язык нам близок, поэтому смысл многих слов вы уловите на интуитивном уровне.

Где можно найти текст любой молитвы на священном церковнославянском языке

Возможно, для вас сейчас это станет открытием, но существует очень много богоугодной литературы, которая написана именно на церковнославянском. Для того чтобы её приобрести, достаточно прийти в церковную лавку и выбрать то издание, которое по душе.

Все книги, которые используют священники во время богослужения, написаны именно на этом языке. Многие молитвословы также содержат в себе молитвы на священном наречии.

На самом начальном этапе знакомства со старославянским самым лучшим вариантом будет молитвослов, где священный текст на церковнославянском языке затем дублируется на русском. Это позволит расширять свой словарный запас не просто зубрежкой, а мгновенным применением на практике, а, как известно, такой метод запоминания информации считается самым эффективным.

Основные правила чтения молитв и обращения к Святым и Господу Вседержителю

При чтении молитв на старославянском языке нужно соблюдать определённые правила, которые помогут сделать духовную практику наиболее эффективной и правильной.

Итак, вот основные моменты, которые вы должны учитывать при обращении к Господу Вседержителю и Святым:

 • Если вы еще недостаточно хорошо изучили язык, то не переживайте, что некоторые слова пока для вас не совсем понятны. Продолжайте своё моление и не зацикливайтесь на этом.
 • Читайте священный текст максимально осмысленно, не превращайте это в механический процесс повторения заученных слов. За каждым произносимым словом должны стоять определённые образы, эмоции и осознание.
 • Для утренних и вечерних духовных практик существуют специальные молитвы, которые можно найти в молитвослове. Со временем вы их запомните и сможете проговаривать по памяти.
 • Проговаривайте всё очень внятно и четко, не спешите. Не нужно гнаться за скоростью, если, к примеру, у вас с утра нет времени качественно прочитать все обычные молитвы, то лучше сократите их количество, а не бубните их в спешке.
 • Делайте смысловые остановки в тексте. Это очень важно для того, чтобы в сознании зачитываемые слова хорошо усваивались.
 • Если проговариваете священные слова вслух, не делайте это слишком громко. Ваш голос должен быть максимально естественным.
Читайте так же:  Молитва Богу велесу

О чём нужно просить в утренних молитвах, на чем нужно концентрироваться во время этой духовной практики

Утренние молитвы – это то, на что у вас всегда должно находиться время. Не поддавайтесь лени и не пропускайте ни одного дня. Обращаясь к Господу в утреннее время, сразу после пробуждения, вы должны попросить о следующих вещах:

 • Просите о благословении на все начинания и дела, которые сегодня у вас запланированы.
 • Попросите, чтобы ваше здоровье и здоровье родных всегда было крепким, и болезни никогда не приходили в семью.
 • Взмолитесь о том, чтобы в течение дня вы справились со всеми искушениями и уловками лукавого.
 • И, конечно же, не забудьте поблагодарить Всевышнего за то, что он подарил вам еще один день этой прекрасной жизни, и вы можете дышать, любить, общаться с родными и близкими людьми.

Что должна содержать в себе вечерняя молитва

Вечером вы должны поблагодарить Господа за всё хорошее и плохое, что было в этом дне. Также покажите своё смирение и сообщите о том, что принимаете все уроки, которые преподала жизнь сегодня. Попросите о хорошем сне и отдыхе. Также именно перед сном благоприятнее всего проговаривать самые сокровенные желания.

Молитвы на церковнославянском языке с переводом

Просмотр и чтение молитв на церковнославянском языке очень эстетичны по смыслу и очень полезны при его изучении. Просматривая ежедневно эти краткие богослужебные тексты вы быстро и в непринужденной манере привыкните к основным словам и буквам этого языка, — являющегося сокровищницей русского духа и мостом во времени к самым настоящим и истинно русским истокам.

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва мытаря

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва Господня

Отче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Символ веры

 1. Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. mp3
 2. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. mp3
 3. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. mp3
 4. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. mp3
 5. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. mp3
 6. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. mp3
 7. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. mp3
 8. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. mp3
 9. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. mp3
 10. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. mp3
 11. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, mp3
 12. и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь. mp3

Песнь Пресвятой Богородице

Видео (кликните для воспроизведения).

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Утренние и вечерние молитвы на церковнославянском
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here